ข้อมูลด้านสุขภาพ

Gesundheitsthemen

สุขภาพของคุณเป็นเรื่องพิเศษสำหรับเรา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและปัจจัยทางชีวภาพที่สำคัญทางด้านล่าง

โรคร่วมในเบาหวาน - อะไรคือความเสี่ยง?
โรคร่วมในเบาหวานโรคร่วมในเบาหวาน - อะไรคือความเสี่ยง?

โรคเบาหวานในภาคพื้นแปซิฟิก (Western Pacific) มีความชุกของการเป็นโรคเบาหวานจากข้อมูลปี 2018 มากถึงร้อยละ 9.5ต่อปี  โดยประเทศไทยมีผู้ที่เป็นเบาหวาน 4.4 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4 รองจาก จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ซึ่งโรคเบาหวานนี้เองมีภาวะการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลอย่างถาวรทำให้นำไปสู่การดำเนินไปของโรคอีกมากมายและกว่าจะวินิจฉัยพบโรคร่วมที่เกิดขึ้นอาจจะสายเกินไปในการรักษา

Read more

Topics

woerwagphamrma-happy-couple-in-the-field
โรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน
woerwagpharma-confident-man-at-the-beach
Neurological diseases
woerwagpharma-mother-and-grown-daughter
Women's health
woerwagpharma-happy-woman-in-hammock
Healthy immune system
woerwagpharma-happy-couple-with-bicycles
Bone, muscle and joint health

New articles

Long-term effects of diabetes – how benfotiamine and alpha lipoic acid act on diabetic polyneuropathy
โรคร่วมในเบาหวานLong-term effects of diabetes – how benfotiamine and alpha lipoic acid act on diabetic polyneuropathy Read more
Iron, Folic Acid & Magnesium for Women
สุขภาพสตรีIron, Folic Acid & Magnesium for Women Read more
Strengthening the Immune System with Biofactors
ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายStrengthening the Immune System with Biofactors Read more
This is How To Protect your Muscles from Magnesium Deficiency
การดูแลกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อThis is How To Protect your Muscles from Magnesium Deficiency Read more
How Vitamin C and Zinc Support you During a Cold
ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายHow Vitamin C and Zinc Support you During a Cold Read more
How Important is Magnesium during Pregnancy?
สุขภาพสตรีHow Important is Magnesium during Pregnancy? Read more
The Role of Vitamin D and Magnesium in Bone Development
การดูแลกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อThe Role of Vitamin D and Magnesium in Bone Development Read more
Vitamin B12 – Important Protection for Strong Nerves
โรคในระบบประสาทVitamin B12 – Important Protection for Strong Nerves Read more
Vitamin B12 - Strong Nerves in Stressful Everyday Life
โรคในระบบประสาทVitamin B12 - Strong Nerves in Stressful Everyday Life Read more
รายละเอียดเพิ่มเติม