ผู้บริหาร

Gerhard Mayer

กรรมการผู้จัดการ

นักเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาดำรงตำแหน่ง CFO ในกลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับนานาชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเวลา17 ปี   Gerhard Mayer ดำรงตำแหน่งในฐานะ CEO และ business director ของWörwag Pharmaมี หน้าที่รับผิดชอบในแผนกทรัพยากรบุคคล ไอที ซัพพลายเชนและธุรกิจ และการจัดการการเงิน

Jochen Schlindwein

กรรมการผู้จัดการ

Jochen Schlindwein จบการศึกษาทางด้านวิศวกรธุรกิจในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และทำงานที่ Procter & Gamble เป็นเวลา 15 ปีก่อนที่เขาจะย้ายไปที่ Merck Consumer Health ในปี 2012  ในฐานะกรรมการผู้จัดการ Mr. Schlindwein รับผิดชอบฝ่ายขาย การตลาด และกิจการด้านการแพทย์ระดับโลก รวมไปถึง Pharmacovigilance