ข้อมูลและตัวเลข

ทีมงานระดับนานาชาติและการเติบโตทั่วโลก

เวอร์วาก ฟาร์มา มีทีมงานในต่างประเทศมากกว่า 30 ประเทศ รวมทั้งมีพนักงานจาก 25 ประเทศทำงานที่สำนักงานใหญ่ในเมืองBöblingen

โดยสัดส่วนของพนักงานที่สำนักงานใหญ่มีผู้หญิงกว่าร้อยละ 70 รวมทั้งมีผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงมากกว่าร้อยละ 40  บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของครอบครัวและความสามารถของบุคคลเป็นที่ตั้ง การทำงานแบบยืดหยุ่นในด้านเวลา ความเชื่อถือกันระหว่างบุคคล ช่วยเป็นแรงผลักดันในพวกเราบรรลุเป้าหมาย

มากกว่า 1,000 คน ทั่วโลกให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยกันทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ

ประเทศที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดใน Wörwag Pharma Group ได้แก่ เยอรมนีและรัสเซีย นอกเหนือจากนั้นตลาดที่มีอยู่ในยุโรปตะวันออกแถบภูมิภาคบอลข่านตะวันตกและรัฐบอลติกแล้ว Wörwag Pharma กำลังขยายธุรกิจในเอเชีย อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง

ซึ่งในปี 2019 Wörwag Pharma ได้เข้ามาในตลาดที่สำคัญแห่งใหม่ของเอเชีย คือ ประเทศไทย

Turnover development 2009 – 2019 (in mil. Euro)