งานวิจัยและพัฒนา

Gesundheitsthemen

ทั่วโลกมีผู้คนจำนวนมากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 จะมีผู้ป่วยโรคเมตาบอลิซึมนี้มากกว่า 400 ล้านคน โดยสาเหตุของโรคเบาหวานส่วนใหญ่มาจากการมีน้ำหนักเกิน วิถีการใช้ชีวิตประจำวัน และการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ภาวะการดื้อต่ออินซูลินจนถึงการขาดอินซูลิน ซึ่งส่งผลให้ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้น

การวิจัยของ Wörwag Pharma มุ่งเน้นไปที่การพัฒนายาเพื่อการโรคต่างๆ เช่น ความเสียหายของเส้นประสาทจากโรคเบาหวาน รวมไปถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีกลุ่มสารสำคัญที่ทางบริษัทให้ความสนใจคือ วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ

ดร. Fritz Wörwag ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้ทำการพัฒนาสารออกฤทธิ์เบนโฟไทอามีนอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นก้าวสำคัญในการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ด้วยความสามารถในการดูดซึมสูงและรวดเร็วจึงมีส่วนช่วยในการรักษาภาวะเส้นประสาทอักเสบได้

พวกเราลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางคลินิกเพื่อให้เราสามารถพัฒนายาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยของเรา เช่น การศึกษาทางคลินิกระหว่างประเทศ การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และการประชุมสัมมนา รวมถึงการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับห้องปฏิบัติการวิจัย

รางวัลการวิจัย ดร.Fritz Wörwag

Fritz Wörwag Research Prize เป็นรางวัลเพื่อการยกย่องนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ไบโอแฟกเตอร์ทางคลินิก เช่น การใช้เบนโฟไทอะมีนในรักษาโรคเบาหวาน

xx xx
Prof. Dan Ziegler
Institute of Clinical Diabetology at the German Diabetes Centre, Heinrich Heine University Düsseldorf
2013Dr. Alin Stirban
Profile Institute for Metabolic Research, Neuss
Prof. Dr. Paul Thornalley
University of Warwick, U.K.
1999Prof. Dr. med. Hans-Peter Hammes
Mannheim Medical Center
1996Prof. Dr. med. Hilmar Stracke
Med. Clinic and Polyclinic of the University of Giessen
1994Prof. Dr. Hans Konrad Biesalski
University of Hohenheim
1991Prof. Dr. Roland Bitsch
Nutritional Sciences Institute of the University of Jena
1988Prof. Dr. Klaus-Henning Krause
Friedrich Bauer Institute, Munich
20182. Preis: Prof. Jacqueline A. Pettersen
University of Northern British Columbia, Prince George (Kanada)
Junior Researcher Prize: Ms. Chune Liu
University of Freiburg Medical Center
2009Prof. Dr. med. Vedat Schwenger
University of Heidelberg Medical Center
2007Junior Researcher Prize: Dr. Nicole Schupp
Pharmacology and Toxicology Institute, Würzburg
Prof. Dr. Walter Zidek
Polyclinic of the University of Münster

รางวัลที่สำคัญจากการทำงานของพวกเรา รวมไปถึงการได้รับการยอมรับในวงการทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญสำหรับผลการวิจัยทางคลินิกใหม่ ๆ ในหัวข้อ "Biofactors for Neuroprotection" รางวัลนี้จะมอบให้ตามการตัดสินของคณะลูกขุนอิสระ วัตถุประสงค์ของรางวัลวิทยาศาสตร์ซึ่งก่อตั้งโดยดร. Fritz Wörwag คือการสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้ biofactors ทางคลินิก