WÖRWAG Pharma – ความสามารถในเรื่องไบโอแฟคเตอร์

[Translate to Thai:] woerwagpharma-teaser-unternehmen

หนึ่งในข้อดีหลักของเราก็คือ การที่เราเติบโตขึ้นและยังคงเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีความรับผิดชอบเสมอมา เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อคุณค่าที่ไม่ได้ปรากฏอยู่บนงบดุล และเราประสบความสำเร็จโดยปราศาจการพึ่งพาธนาคารหรือนักลงทุน มนุษยชาติ ความใกล้ชิด และการพึ่งพาตัวเองคือแรงบันดาลใจของทีมงานขนาดใหญ่ซึ่งพร้อมเสมอที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง

Read the interview

WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG เป็นบริษัทยาระดับสากล บริษัทนี้ทำการพัฒนาและขายผลิตภัณฑ์ไบโอแฟคเตอร์ ไบโอแฟคเตอร์คือ วิตามิน แร่และธาตุ

ผลิตภัณฑ์ของ WÖRWAG Pharma นั้นรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ใบสั่งจากแพทย์และผลิตภัณฑ์ที่ขายตามเคาน์เตอร์ยาทั่วไป (OTC) ผลิตภัณฑ์ยาส่วนใหญ่คือยาเฉพาะทางสำหรับใช้รักษาโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน เช่น โรคระบบประสาท (ภาวะเส้นประสาทเสื่อม) เช่นเดียวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด กับภาวะผิดปกติของระบบประสาท

ในปี 2018 ทางบริษัทมีพนักงานกว่า 900 คนใน 35 ประเทศทั่วโลก และมีผลประกอบการกว่า 211 ล้านยูโร

WÖRWAG Pharma เป็นธุรกิจครอบครัวที่บริหารโดยโมนิกา เวอร์วากและแกราร์ด เมเยอร์ ด็อกเตอร์ฟริทซ์ เวอร์วากได้ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นในปี 1971 ที่เมืองชตุตการ์ท สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่เมืองเบอร์บลิงเงน

History

ในปี 1965 ณ เมืองชตุตการ์ท ประเทศเยอรมนี ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากที่นี่ จากธุรกิจร้านยา จนกระทั่งบริษัทเวอร์วาก ฟาร์มาเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการประสบความสำเร็จทีละก้าวในแต่ละประเทศอย่างมั่นคง จนในปัจจุบันมีบริษัทสาขากระจายอยู่ทั่วโลกมากกว่า 35ประเทศ ใน 3ทวีป คือ ยุโรป อเมริกา และเอเชีย

แม้ว่าบริษัทฯจะขยายออกไปในหลายภูมิภาคทั่วโลก มีสำนักงานขายและพนักงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯในหลายประเทศก็ตาม สิ่งสำคัญที่พวกเรายังคงทำอยู่เสมอ คือ การเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆจากพนักงานทุกคน คู่ค้า รวมทั้งลูกค้า ซึ่งทำให้พวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตร่วมกันได้

Our Vision

การเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและผู้ป่วย เมื่อพวกเราสามารถเข้าใจพวกเขาได้ดีจะทำให้เราสามารถพัฒนายามาตอบรับความต้องการเหล่านี้ได้

[Translate to Thai:] Our Vision

Our Values

Responsibility, Performance, and Identification.

[Translate to Thai:] Our Values
  • Responsibility: ความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินงาน
  • Performance: ความมีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายคือผลการดำเนินงานของบริษัท
  • Identification: มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและโปร่งใส ทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกัน การสร้างคุณค่า และการมีแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม
[Translate to Thai:] woerwagpharma-elder-businesswomann-whit_two-colleagues

Our Locations

[Translate to Thai:] woerwagpharma-map

In more than 35 countries, we are already doing business successfully. Our aim is to expand further, above all in Asia and Latin America. We will do this with economic reason – and with our feet on the ground of our Swabian home.

read more

Test Headline THAI