ข้อมูลและตัวเลข

พนักงานกว่า 900 คนทั่วโลกมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท

Turnover development 2006 – 2018 (in mil. Euro)